Khách sạn Pullman Saigon Centre

 • Tổng số tầng  : 30 tầng
 • Tổng số phòng  : 306 phòng
 • Địa chỉ  : 148 đường Trần Hưng Đạo,     Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3838 8686
 • Fax  : (84.8) 3838 9179
 • Email  : H7489@ACCOR.com
 • Website  : http://pullman-saigon-centre.com/vi

Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside

Khách sạn Liberty Central Saigon Centre

Khách sạn Liberty Saigon GreenView

 • Tổng số tầng  : 7 tầng
 • Tổng số phòng  : 62 phòng
 • Địa chỉ  : 187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3836 9522
 • Fax  : (84.8) 3836 4557
 • Email  : liberty3@libertyhotels.com.vn 
 • Website  : www.libertyhotels.com.vn

Khách sạn Liberty Saigon Parkview

 • Tổng số tầng  : 7 tầng
 • Tổng số phòng  : 89 phòng
 • Địa chỉ  : 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3836 4556
 • Fax  : (84.8) 3836 5435
 • Email  : liberty4@libertyhotels.com.vn 
 • Website  : www.libertyhotels.com.vn

Khách sạn Liberty 2

 • Tổng số tầng  : 11 tầng
 • Tổng số phòng  : 31 phòng
 • Địa chỉ  : 129 – 133 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3822 4922
 • Fax  : (84.8) 3823 0776
 • Email  : liberty2@libertyhotels.com.vn
 • Website  : www.libertyhotels.com.vn

Trung tâm hội nghị & tiệc cưới Metropole

 • Sảnh tiệc  : 5 sảnh
 • Số khách  : 2,400 khách
 • Địa chỉ  : 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3829 4963
 • Hotline  : (84) 909 216 216
 • Email  : sales@metropole.com.vn 
 • Website  : www.metropole.com.vn

Nhà hàng tiệc cưới Á Đông

 • Sảnh tiệc  : 7 sảnh
 • Số khách  : 2,500 khách
 • Địa chỉ    : 305 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84.8) 3855 7737
 • Fax  : (84) 3857 5803
 • Email  : adong@libertyhotels.com.vn

Khách sạn Liberty Central Saigon CityPoint

Trung tâm Hội Nghị Tiệc cưới Gala Center

 • Sảnh tiệc  : 5 sảnh
 • Số khách  : 2,500 khách
 • Địa chỉ    : 415 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại  : (84-8) 3948 1155
 • Fax  :
 • Email  : sales@galacenter.com.vn