THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY


Công ty Cổ Phần Khách sạn Quê Hương là công ty cổ phần được chuyển thể từ Doanh nghiệp nhà nước – Khách sạn Quê Hương – trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn theo quyết định số 3621/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 22 tháng 07 năm 2004 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002630 ngày 03 tháng 09 năm 2004, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2006 Công ty Cổ phần Khách sạn Quê Hương được đổi tên thành Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4103002630 ngày 18 tháng 05 năm 2007, thay đổi lần thứ 20 số 0303462927 ngày 02 tháng 01 năm 2014 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

 • Vốn điều lệ: 876.147.430.000 đồng (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm bao mươi nghìn đồng)
 • Hoạt động chính của Công ty:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
  • Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia;
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
  • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
  • Điều hành tua du lịch;
  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
  • Vận tải hành khách đường bộ khác;
  • Hoạt động thể thao khác;
  • Hoạt động tư vấn quản lý;
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
  • Xây dựng nhà các loại.
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.