Công ty TNHH MTV KS QT Bình Minh

 • Vốn điều lệ : 900 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sài Gòn – Quê Hương

 • Vốn điều lệ : 1,200 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Quản lý AVIA

 • Vốn điều lệ : 214 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Tân Lộc

 • Vốn điều lệ : 496.7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Du lịch Khánh Hòa

 • Vốn điều lệ : 122.4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Caric

 • Vốn điều lệ : 155 tỷ đồng

Công ty cổ phần Yasaka Sài Gòn Nha Trang

 • Vốn điều lệ : 64.8 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV ĐT&PT Vĩnh Lợi

 • Vốn điều lệ : 95 tỷ đồng

Công ty cổ phần Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn

 • Vốn điều lệ : 12 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vật Phẩm Văn Hóa Sài Gòn

 • Vốn điều lệ : 40 tỷ đồng


 

Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn Odyssea

 • Vốn điều lệ : 5 tỷ đồng