Quan hệ cổ đông


Tên Tiếng Việt:

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Tên Tiếng Anh:

QUE HUONG LIBERTY CORPORATION

Tên viết tắt:

LIBERTY CORP.

Địa chỉ:

Số 63 - 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại:

(84.8) 62959234

Fax:

(84.8) 39141928

Email:

admin@libertycorp.com.vn

Website:

www.libertycorp.com.vn

Vốn điều lệ:

876.147.430.000 VND

Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Nguyễn Thanh Sử, Chủ tịch

- Bà Lê Bích Thu, Tổng Giám Đốc

Người công bố thông tin:

- Ông Trần Duy Cương
- Email dùng để công bố thông tin: cuong.tran@libertycorp.com.vn

Ban lãnh đạo công ty:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Sử, Chủ tịch

- Ông Đặng Thanh Hải, Phó Chủ tịch

- Ông Phạm Huy Bình, Thành viên

- Bà Lê Bích Thu, Thành viên

- Ông Chung Hán Lương, Thành viên

Ban Tổng Giám đốc:

- Bà Lê Bích Thu, Tổng Giám đốc

- Ông Tào Văn Nghệ, Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Chung Hán Lương, Phó Tổng Giám đốc   

- Ông Đăng Mạnh Tấn, Phó Tổng Giám Đốc

- Ông Lê Trần Quốc Anh, Phó Tổng Giám Đốc


Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh, Trưởng ban

- Ông Lê Vi Luân, Thành viên

- Ông Hồ Quang Trung, Thành viên

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
 • Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Điều hành tua du lịch;
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
 • Vận tải hành khách đường bộ khác;
 • Hoạt động thể thao khác;
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Xây dựng nhà các loại.
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Giấy phép thành lập và hoạt động:

Số 4103002630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/9/2004

Năm:

Từ ngày: Đến ngày:


Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 (24/05/2019)

Vui lòng xem file đính kèm

Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018 (11/05/2018)

Vui lòng xem file đính kèm

Tin tức mới nhất

24/05/2019
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 [Xem chi tiết...]

11/05/2018
Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2018 [Xem chi tiết...]

picture